Tag Archives: vara fokus för uppmärksamhet

Koncentrationssvårigheter i klassrummet

Jag grubblar ofta på de ord vi sätter på elevernas förmågor eller oförmågor. Oftast fokuserar vi på oförmågorna och då är det alltid eleverna vi ser på. Jag tror det är mycket olyckligt och i stort sett anser jag också … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Pedagogik, Sorg, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | 1 Comment