Tag Archives: varsam

Lektionsidé ”mitt sår”

Skriva en berättelse om sitt sår! Barn är noga med sina skador. Visar upp dem. Tittar på dem. Jag tänker att det ska vi berätta om. Så har jag skapat undervisning kring kroppen, skadorna, blåmärken, myggbetten. Det har blivit stora … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet | Tagged , , , , , , , , | 9 Comments