Lgr 11 – HÄR ÄR SKOLANS SAMLADE MÅL

Kära elev!

Ditt lärande är vårt och skolans uppdrag.  Allt vi gör i skolan riktar sig mot våra mål – att du får ingå, lära, kommunicera och undersöka. Du ska självklart vara just den du är och i skolan ska du få pröva och utveckla mer av din förmåga, fördjupa dina kunskaper och dina intressen. Du ska få lära dig att förvalta det du ser med dina ögon och upptäcka vad som finns att se med andras. Det språk du har är ditt eget och vi kommer utmana dig med nya ord och stora innehållsliga begrepp att växa in i och erövra till dina egna så att du bekvämt och ledigt kan möta och lära inom specifika kunskapsområden för att på eget vis och i ansvarig frihet bemöta omvärlden och mångfalden. Skolan är – för dig, för dina klasskamrater, för de andra som också lär och ges möjlighet att lära – en generös plats!

Detta är dina rättigheter och detta våra uppdrag.

Skolan har en plan – en läroplan!

Lgr 11

*SKOLANS UPPDRAG GÄLLANDE NORMER OCH VÄRDEN*

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverka till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,
 • och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

*SKOLANS UPPDRAG GÄLLANDE KUNSKAPER*

Skolans mål är att varje elev

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kunna kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och samhället,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

*SKOLANS UPPDRAG GÄLLANDE ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE*

Skolans mål är att varje elev

 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

*SKOLANS UPPDRAG GÄLLANDE SKOLAN OCH OMVÄRLDEN*

Skolans mål är att varje elev:

 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
 • har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

*SKOLANS UPPDRAG GÄLLANDE BEDÖMNING OCH BETYG*

Skolans mål är att varje elev:

 • utvecklar ett större ansvar för sina studier, och
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömningar i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

***************

LÅT STÅ!

Kanske man kan göra en affisch av det jag skrivit, men glöm då inte att nämna Skolverket och Lgr 11, tänk också att lärare i hela Sverige hjälpte till att ta fram kursplanerna, glöm inte att alla i skolan kan göra underverk och tar ni den översta texten så önskar jag att min namn kommer med. Vi har uppdrag att källförälska och källförklara oss.

Anne-Marie!

Det här inlägget postades i Barns rättigheter, Föreläsningar jag ger, Källkritik och undervisning, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 svar på Lgr 11 – HÄR ÄR SKOLANS SAMLADE MÅL

 1. Lotta skriver:

  Tack Ann-Marie!

 2. Pingback: Lgr 11 – HÄR ÄR SKOLANS SAMLADE MÅL | Skollyftet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.