Tag Archives: dagliga utvärderingar i klassrummet

Lektionsförslag – berätta om ditt lärande

Jag ställer alltid frågor om elevernas lärande. Det gör jag dagligen. Det kan handla om matematik, geografi – ja alla ämnen i kursplanerna. Detta för att medvetandegöra att lärandet hos eleven står i fokus. Jag gör detta muntligt, kollektivt, enskilt. … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Frågekonsten, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , , | Leave a comment