Tag Archives: deltagande

Lärarens görande är en väg till elevens lärande

Jag har länge skrivit om ”Teaching by doing”. Att lärande blir möjligt genom att läraren gör det eleverna ska lära. Det betyder att läraren visar och gestaltar det hur som kan vara en utgångspunkt för elevens påbörjan, elevens väg till … Continue reading

Posted in Autodidakten, Läraryrket och lärarrollen, Strategier, Värdegrunden | Tagged , , , , | Leave a comment