Tag Archives: möjliggöra

Att välkomna det skapande

Det är vackert att se det förberedda och välkomnande. Förmånen att gå igenom en verksamhet där allt är pedagogiskt uppbyggt. En sådan miljö skapar deltagande, tilltro och den rörelse som lärande innebär. Det är pedagogiskt städat för att möjliggöra för … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Pedagogik, Pedagogiska miljöer | Tagged , , , , | Leave a comment

Möjliggöra det som inte är möjligt

Skolan är och kan vara en plats för det som annars inte är möjligt. Tänk bara på trä- och syslöjden. Tänk bara på bilden och musiken. Tänk på allt görande, alla redskap, alla uttryck, alla målarpytsar, alla sånger, alla teckningar, … Continue reading

Posted in Modellerna, Musik, Verkligheten | Tagged , , , , , | Leave a comment