Tag Archives: möjligheter

Sommarskola för de som ska gå längre

De var skolklädda, de tre ungarna jag såg vandra upp den branta trappan upp mot de något dyrare och större villorna. Jag är säker på att de gick i någon slags skola under sommaren. Här är det inte tal om … Continue reading

Posted in Verkligheten | Tagged , , | Leave a comment

Tänk klassrum! Tänk inkluderande!

Inlägg som berör samma teman: Pedagogiska samtal som genomsyras av pedagogiskt tänk Jag ville vara i ett klassrum Klassrum och våra rum att lära i

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Musik | Tagged , , , , | Leave a comment

Ritande jag

Jag är ett ritande jag. Tecknande. Skissande. Jag ritar nog med ord också. Försöker gestalta något. Jag har ritat sedan jag kunde rita, jag har skrivit sedan jag kunde skriva, jag har läst sedan jag kunde läsa… och ändå… alltid… … Continue reading

Posted in Autodidakten | Tagged , , , , , | 2 Comments