Tag Archives: summering

Två former av utvärderingar – summering och utvärderingar

Jag har flera ord för utvärderingar. Summering handlar om att få fatt i innehållet. Utvärderingar handlar om att få en relation till innehållet och förstå hur innehållet påverkat just mig. Så för att utvärdera måste innehållet göras tydligt igen, alltså … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning | Tagged , , , , , | Leave a comment

Summan och summeringen

Summan räknar man ut genom att faktiskt välja vad man ska räkna med och inte. Summeringen av den summan är därmed aldrig säker utan behöver kritiseras, dvs, frågas och diskuteras kring. Vad är bortvalt och vad är invalt. Jag tänker … Continue reading

Posted in Matematikundervisning | Tagged , , , | 3 Comments