Tag Archives: verkliga modeller

Lärare är modeller för HUR

Jag tror på min idé att lärarens görande är viktigt – vi är levande modeller för hur! Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: Jag ställer högre krav på dina modeller Ide och idé Lärarens görande är en väg till elevens … Continue reading

Posted in Strategier, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , | 1 Comment