Lektion: Förväntningar på texten och vad den inte innehöll

Det här är en lektion som du kan göra med dina elever direkt. Jag har gett eleverna en rubrik. Den ska de fundera över. Vilka förväntningar har de på texten efter att ha läst rubriken? Om rubriken säger att ”Vad är en björn?” så bör innehållet beskriva vad en björn är.

Pedagogiska tankegångar kring uppgiften:

 

Texten:

Jag har skrivit en text som har mycket att önska. Det betyder att den är medvetet framtagen av mig. Jag har inte tagit upp något om ungar, var björnar lever men mer om vad de äter. Det finns därmed mycket att önska av texten.

Stavfel:

Jag har också skrivit ett svenskt ord i texten. Det är inte ett misstag. Det är också för undervisningen. Dels för att inte låta eleverna tro att en lärare skriver rätt men också för att eleverna ska fundera över vilket ord som egentligen ska stå där. Då jag genomförde lektionen med mina elever var det både de som översatte ordet ”och” till ”and”. Det är korrekt om vi talar om översättning. Men det är inte korrekt när det kommer till vad som bör stå i relation till de andra orden i meningen. Många elever reagerar med förvåning när de upptäcker stavfel. Det är en reaktion jag vill ta vara på. Den berättar att de är uppmärksamma på vad de läser men också att de får lära sig att stavfel förekommer och att de måste tänka både på avsändaren men också på vad texten ska berätta så att den blir korrekt.

Språk:

Texten innehåller flera pluralformer. Diskutera singularis och pluralis genom textens ord:

 • forests

 • mountains

 • bears

 • paws

 • claws

 • polar bears

 • swimmers

 • seals

 • walruses

 • fruits

 • nuts

 • berries

 • insects

 • meat

 • plants

 • fish

 • osv…

Undersök med eleverna. Pluralformen kommer med bokstaven ”s”. Men inte alltid. Fish och meat är ord som inte har ett avslutande s och ändå är det plural. Diskutera detta med eleverna.

Anpassning kommer genom alternativ att arbeta på: 

Elever måste få närma sig samma innehåll fast med lärarens uppmaning att göra på olika sätt. Jag ger alltid alternativa arbetssätt till uppgifterna. Det betyder att elever får arbeta på det sätt de bäst kan. Min erfarenhet är att detta gör att eleven inte upplever stigma utan kan medverka och samspela utifrån det som är gemensamt. Det gäller att inte värdera elevens val av arbetssätt som mindre bra eller bättre. Alla vägar in i texten ska bejakas. 

 • Läs texten för dig själv

 • Be någon läsa texten för dig – lärare, klasskamrat

 • översätt tillsammans med en kompis – våga gissa, våga pröva, använda ord som förklarar det ni vill berätta

 • fråga vem du vill om ord du vill veta hur de uttalas eller vad de betyder

 • Vi lär oss alltid genom att fråga – så fråga om det du undrar

 • Ringa in ord du kan

Varför denna uppgift:

Uppgiften kan utveckla vårt gemensamma tänkande och samspel:

 • kritiskt tänkande
 • samarbete
 • grammatik
 • lyssna
 • samtala
 • använda ord och begrepp
 • ord och begrepp
 • vad lär texten mig – vad saknar jag i texten

 

Här är elevernas arbetsblad:

_____________________________________________

What is a bear?

Vad tror du att ett kapitel som har den här rubriken kommer att innehålla:

Vad kommer du att få veta för fakta om en björn? Skriv vad du förväntar dig att få veta om björnar:

Tänk och skriv:

Jag förväntar mig att få veta:

 

 

 

 

Läs texten:

Förslag hur du kan läsa texten: 

 • Läs texten för dig själv
 • be någon läsa texten för dig – lärare, klasskamrat
 • översätt tillsammans med en kompis – våga gissa, våga pröva, använda ord som förklarar det ni vill berätta
 • fråga vem du vill om ord du vill veta hur de uttalas eller vad de betyder
 • Vi lär oss alltid genom att fråga – så fråga om det du undrar
 • Kom gärna med förslag om hur man kan läsa texten och samarbeta kring den?

 

 

Bears are big and powerful animals.

They live in forests and mountain areas.

Bears have long and thick fur.

Polar bears have a thick layer och fat and and extra layer of hair to keep them warm.

All bears have big paws and sharp claws.

Bears are usually shy animals who will run away from danger.

They like to spend a lot of time on their own.

Polar bears live in one of the coldest areas of the world, on the edge of the North Pole.

Polar bears are the only bears that live in the North Pole. Polar bears are very good at hunting.

They eat fish, seals and walruses.

All bears can swim but the polar bears are the best swimmers of them all.

Bears seem to get angry very quickly and they are fierce fighters.

They will often fight standing on their hind legs.

Even though bears are big, they can move very fast, especially if they feel threatened.

Some bears sleep during the winter.

Before they go to sleep, they eat lots of food.

Bears eat fruits, nuts, berries, insects, meat and plants.

They also eat fish.

 

När du läst, lyssnat eller funderat på den här texten:

 • Vad tycker du att den saknar för innehåll?
 • Vad vill du veta mer?
 • Vad saknar texten?
 • Fick du tillräcklig information. Jämför med din första fundering.

 

TÄNK OCH SKRIV:
Så här tänker jag om textens innehåll:

 

 

 

_____________________________________________________________

Undervisningens fortsättning efter analys av hur eleverna förstod innehållet:

Efter att ha gjort denna uppgift med mina elever fann jag att inte alla kunde resonera utifrån vad texten faktiskt innehöll och vad de saknade. Istället för konstruktiv kritik kom värderingar som:

 • Texten var tråkig
 • Jag tyckte texen var bra
 • Jag lärde mig ingenting
 • Det var roligt att läsa om björnar
 • Jag tycker björnar är gulliga
 • osv…

Det betyder att jag behöver undervisa om både faktiska innehåll och det texten inte beskriver och tar upp.

Andra elever skrev:

 • Jag saknar att texten inte tog upp mer om var björnar lever
 • Jag vill veta varför björnar går i idé
 • Hur överlever en björn i idé?
 • Texten var intressant men var för fokuserad på vad björnar äter. Kanske lite för mycket om maten de äter.
 • osv…

Vilket leder till att jag ser frågor som intresserar eleverna och som undervisningen kan ge nästa gång:

 • Varför går björnar i idé?
 • Hur överlever björnar?
 • Var finns björnar?

Jag kan skriva mer om vad jag tänker men nu slutar jag för denna gång.

Jag hoppas ni prövar och tänker vidare med mig,

Hej HOPP,

Anne-Marie Körling

 

 

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Anpassning, Boken i undervisningen, Föreläsningar jag ger, Högläsning, Inkludering, Källkritik och undervisning, Ordförrådet, Textsamtal, Undervisningen och har märkts med etiketterna , , , , , , , . Bokmärk permalänken.