Hela skolan högläser för eleverna!

 

 

P1250486

Regeringen har initierat HELA SVERIGE LÄSER MED BARNEN.

Jag tänker att skolan kan svara upp med:

HELA SKOLAN HÖGLÄSER FÖR ELEVERNA!

Så här kan vi göra:

Kollegial högläsning och samtal om betydelsen av högläsningen för alla

Kollegial högläsning börjar med samtal om och läsning av boken och i en  gemensam avstamp att vilja ge eleverna upplevelser och inblickar i vad böckerna kan ge och vad det finns att uppleva av böckernas innehåll. Boken bör och ska läsas av lärarna innan vi högläser den för eleverna. Vi måste också göra ett aktivt val att detta vill vi göra och att det både är viktigt, angeläget men också roligt.  Vi kommer att sprida litteratur för att gynna kreativitet, tänkande, språk och lärande. Vi kan utan alltför mycket organisation börja där vi är, här och nu, och skapa möjligheter för att elever att lära sig läsa och att fortsätta att läsa och där högläsningen är en del av undervisningen.

Högläsning i de lägre årskurserna:

Ofta har eleverna en och samma lärare över dagen vilket betyder att eleverna inte behöver bära boken med sig annat än till idrottslärare och till fritidspedagogerna. Varje lektion ska innehålla högläsning och för att verka för en gemensam hållning i skolan kan lärare göra gemensam sak om när detta ska äga rum eftersom den här högläsningen också genomförs av andra lärare i andra årskurser. Varje lektion inleds med högläsning och varje lektion avslutas med högläsning. Högläsningen ska kantas av gemenskap med boken och varandra. Det ska vara roligt att lyssna och spännande att delta.

Högläsning i de högre årskurserna:

Låt säga att vi undervisar en årskurs sju. En årskurs sju har många olika lärare. Det betyder att varje läsare eleverna möter inleder med högläsning av den valda boken. Låt oss säga i fem-tio minuter samt avslutar lektionen med högläsning i ytterligare några minuter. Därefter följer boken med någon av eleverna till nästa klassrum och nästa lärare. Oavsett om läraren undervisar i kemi, matematik eller i svenska så läser läraren högt för eleverna. Varje lektion innehåller detta fall ungefär 7-10 minuter högläsning. Jag brukar ta tid på min högläsning och redan efter 90 sekunder kan boken gripa tag i läsaren och lyssnaren. Under en hel dag får eleverna, låt säga att vi har 6-7 lektioner under en dag – vilket betyder att ungefär en hel timme ges av högläsning av skönlitteratur. Det betyder att vi kan läsa ut en hel bok under en vecka. För att börja om igen med en ny nästa vecka. Av läraren krävs att läraren visar att detta är viktigt och att läraren väljer att delta aktivt i aktiviteten. Kan vår statsminister högläsa för barn och unga så ska vi också göra det. Vi kan alltså låta eleverna möta en mängd olika berättelser, författare och genrer genom högläsningen och därigenom också upptäcka berättandet och boken.

Om vi gör detta och fortsätter att högläsa kommer vi att ge eleverna skriftspråket och litteraturen som de ännu inte kan läsa själva. Vi kommer visa eleverna att vi uppskattar att läsa och att hela skolan läser.

Berätta för föräldrarna om böckerna skolan läser

Vad vi också kan göra är att vi tydligt åskådliggör för föräldrar och besökare i skolan om de böcker vi läser. Vi gör en lång lista med böcker som vi har högläst för eleverna. Visa omslag och låt föräldrarna veta vad skolan läser. För att öka aktiviteten mellan hem och skola berätta vad skolan gör och ger.

Involvera biblioteken och få tips om böcker att högläsa

Bibliotekarierna har stor kännedom om böcker att högläsa. Fråga dem. Lyssna till deras berättelser om böckernas innehåll. De har kunskaper om vilka böcker som passar.

Ett tips till rektor:

Eftersom rektor vet att högläsningen äger rum på varenda lektion då rasten är över kan rektor hoppa in och högläsa. I olika klasser och på olika tider. Det tar tio minuter och ger värdefull kontakt med både litteratur, lärare och elever. Det en rektor gör får ringar på vattnet.

Att börja…

Att börja högläsa kan vi göra nästan genast. Böckerna finns överallt. Mitt råd är att börja med böcker som inte alltför långa. De långa kan vi läsa när vi etablerat högläsningen. För när vi väl har börjat behöver vi inte avsluta utan fortsätta och litteraturen väntar på oss för att berätta. Det här är inte ett projekt utan något som kan få fortsätta och pågå. Vi ska gemensamt verka för att barn och unga får möta litteratur av hög kvalitet och att de under sina skolår får utveckla sitt språk i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Vi ska fortsätta högläsa. Lycka till!

Hej HOPP!

Anne-Marie

This entry was posted in 90 sekunders högläsning, Föreläsningar jag ger, Högläsning, Läraryrket och lärarrollen. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *