Lärarassistentens arbete

P1270098

Lärarassistenter ska vi nu ha. Fler vuxna i skolan.

Men jag kan inte sortera iväg mitt pedagogiska arbete utan vidare. Jag behöver själv hantera dem, fundera kring dem, analysera och se till lärandet och den kommande undervisningen som ska bidra till att fördjupa, bredda och vidgas. Och även om jag knappt har tid att vara kollegial lärare till en nyexaminerad lärare kan inte lärarassistenten ta över något från mig.

Men några skoluppgifter kan jag tänka mig:

  • Personer som har till uppgift att vara utanför klassrummen, som kan hjälpa och bistå elever som är utanför av olika anledningar. Lösa konflikterna som gör att barnet sitter där utanför undervisningen och utan möjlighet att lära. Jag skulle bli trygg om det hela tiden cirkulerade personer i skolan som hjälpte elever att komma rätt.
  • Jag skulle gärna se att personer som får en assistentuppgift kan lära barnen och de unga att lära sig om bordsskick och upptäcka det fina med att äta tillsammans med andra. Att förändra kulturen i matsalen från att utfodra till att lära känna och ha en stund av gemenskap. Många är eleverna som jag lärt att äta med kniv och gaffel och som bidragit till att de upplevt att de kan delta i ätandets kultur.
  • Jag skulle också gärna se att lärarassistenter kontaktar elever som ser ut att vara ensamma, men att assistenterna stöttar genom att skapa ett vi – dvs – att assistenten finns och initierar sociala kontakter som barnet inte förmår eller av olika anledningar kan göra på egen hand.
  • Och det händer, att barn och unga lämnar klassrummet, för att de är ledsna och arga. De kan vara för att de känner sig dåliga, som att de inte kan något, och att de ibland inte längre orkar vara kvar. Att inte genast fostra utan ägna sig åt att lyssna och närvara för att genom att se, höra och vara kunna leda eleven in igen. Kanske att lärarassistenten kan stanna kvar, sitta bredvid, för att sedan lämna då eleven återknutit till klassrummets gemenskap.

Har ni andra idéer om hur lärarassistenter kan arbeta i skolan. Jag kan inte leda  utbildningsarbete av lärarassistenten, även om jag önskar det, och samtidigt leda mina elever. Jag är i första hand elevernas lärare. Och mitt uppdrag är att ha förberett mig för den undervisning jag ska ge, undervisa för både kunskap och för elevernas relationsskapande och efterarbetet som kräver analys av elevernas gensvar och hur man bygger vidare på undervisningen. Jag kan tänka mig att jag kan få hjälp med att kopiera upp saker och ting och att jag ibland kan få tillgång till rasterna utan att vara skämmas över att jag inte hinner att vara rastvakt.

I de fall jag har haft andra vuxna i mitt klassrum har jag satt upp en ordentlig lista med elevernas namn och vad man kan bistå dem med. Och jag skriver också en lista över hur man ska och kan förhålla sig. Så här kan det stå:

Dagens datum

Elevens namn – lyssna på elevens läsning – var positivt inställd och se till att eleven känner sig trygg med att läsa för dig

Elevens namn – prata matematik med eleven och be eleven formulera sina tankar om de uppgifter eleven har löst.

Elevens namn – eleven har precis börjat läsa på engelska – slå dig ner och prata om boken som eleven valt att läsa.

Elevens namn …

Mitt pedagogiska arbete är trots allt att ha kunskap om mina elevers lärande. Så jag måste se till att lärarassistenten kan vara en annan slags vuxen i klassrummet, i övrigt är ansvaret mitt.

En sak som kanske vore rent av bra och viktig – är att en lärarassistent får syn på skolans arbete och blir intresserad av att bli lärare, fritidspedagog eller vaktmästare. Vi som arbetar i skolan blir alla modeller för hur det är och kan vara att arbeta i en skola. Men då krävs det att vi känner arbetslust och tillfredsställelse. Vi måste också få erfara att skolan värderar våra insatser och att vi får lyfta professionen och professionerna, inte bara för att orka, utan också för att det som äger rum i skolan är värdefullt och viktigt.

Hej HOPP!
Anne-Marie

Det här inlägget postades i Pedagogik, Pedagogiska samtal, Relationer och vänskap, Skolorden, Värdegrunden, Verkligheten. Bokmärk permalänken.