Monthly Archives: mars 2010

Det kulturella arvet

Snälla kommentera! Jag vet inte alls! Jag fick den här hos Mats! Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: Toalettorden! Undervisningsråd: Det farliga avståndet Hmmm – vad hände med elevens unika rätt att få lära..

Posted in Barns rättigheter | 5 Comments

Gensvar: Hur att bedöma ett elevarbete

Det här är otroligt inspirerande för mig som lärarstudent, att se allt eleven kan, istället för att söka fel. Jag kommer att kopiera din idé och pröva den vid nästa tillfälle som ges under min utbildning eller kanske som vikarie. … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Strategier | Tagged , , | Leave a comment

Övertydlighet – tröttsamt pedagogiskt anslag

Jag är väldigt känslig för det överpedagogiska. Jag är under pedagogisk utveckling och tänker hela tiden på vad som är god pedagogik. Det som är överpedagogiskt blir lätt överdrivet. Det som är överdrivet blir inte så bra. Som barn mötte … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , | 1 Comment

Prata om samspel

En unge är så snar till lek. Det behövs bara en liten min och en glimt i ögat. Så är leken i full gång. Prata om samspel. Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: Pojkarnas antipluggkultur – ett svar på undervisningen? … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Fotograferingen | Tagged , , , | Leave a comment

Vattenpöl!

Det finns inget så litet att inte något fantastiskt stort ryms däri. Det finns ett mikrokosmos i det allra minsta. Inget litet är försvinnande litet. Något är stort i det lilla. Det kan vara bra att tänka så när man … Continue reading

Posted in Fotograferingen, Värdegrunden | Tagged , , , | Leave a comment

Mina krumeluriga ordspråk 2

Vygotskij talade till mig – då hörde jag var eleverna sa! Undervisning är då jag litar på innehållet! En bok har flera sidor! Titta ropar barnet! Inte för att bli bedömd! Urval har inget med klockor att göra! Den som … Continue reading

Posted in Autodidakten, Barns rättigheter, Ordförrådet, Svenskämnet | Tagged , | 3 Comments

Ansvaret om språket i yrket – och språkets kontaktyta

  Det språkliga. Det vi delar ihop. Om jag tar emot ditt språk så är det min uppgift att förvalta detta möte. Om jag värnar din utveckling så förvaltar jag mitt eget språk. Med språket är att vi är kommunicerande. … Continue reading

Posted in Modellerna, Svenska | Tagged , , | 1 Comment