Tag Archives: genomförande

Skollagstexten

Det var en hel dags långsam och eftertänksam läsning av de föreslagna lagförslagen för skolan. Jag gick bokstavligen in i texten och försökte föreställa mig den som ett rättesnöre. Det krävdes inte av mig att jag skumläste den. Det krävdes … Continue reading

Posted in Skolrättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , | 2 Comments

Språkrikeklassrummet?!

Jag tror jag har ett arbetsnamn – Språkrikeklassrummet! Nu är det bara att klura på innehållet för att utveckla detta till lärares omsättande. Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: Sms från verkligheten – Språkrika klassrumsaktörerna! Inte utan min lärare! Körlings … Continue reading

Posted in Klassrummet, Skolrättigheter, Strategier | Tagged , , , | 1 Comment