Tag Archives: hindra

Jag står för det jag sagt

beskydda  hindra   Inlägg som berör samma teman: Självperspektiv och metakognition – blandar in mig själv i det jag sagt Jag står vid mitt ord Staden Reggio Emila och där står jag i vattnet

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , | Leave a comment

Det är ruskigt farligt att leva

Jag tänker på barnen som berövas det farliga. Vad blir det för barn som skräms av allt och allting. Jag tror vi måste vara medvetna om farorna med att leva. För det är ruskigt farligt. Allt kan hända. Jag tror … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Hinder för lärande, Pedagogik | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment