Tag Archives: karta över läsningen

Humor i skolan – vad tänker vi om den?

Många elever är snabba med kommentarer och lustigheter. Det är en form som aldrig får någon uppmärksamhet. Det snabbtänkta finns det en hel del att utforska kring. Humorn i skolan talas det nästan aldrig om. Jag satt och läste med … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Värdegrunden, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments