Tag Archives: bedöma

Humor i skolan – vad tänker vi om den?

Många elever är snabba med kommentarer och lustigheter. Det är en form som aldrig får någon uppmärksamhet. Det snabbtänkta finns det en hel del att utforska kring. Humorn i skolan talas det nästan aldrig om. Jag satt och läste med … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Värdegrunden, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Barnets läroplan och att bedöma omvänt

Jag funderar över barnets läroplan. Det är en läroplan som byggs upp utifrån ett större samspel med barnet. Jag tänker att vi ska se till barnet och vara med och förstå samspelet. Jag undrar ibland hur det vore om vi … Continue reading

Posted in Formativ bedömning | Tagged , , | Leave a comment

Läshastighet och lärare premierar det snabba

Jag grubblar på det ensidiga att se på läshastighet som ett bevis på att man kan läsa. Jag undrar detta: Läraren som bedömer läshastigheten – har läraren belägg för vad som anses som långsam läsförmåga – eller utgår läraren från … Continue reading

Posted in Svenska, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Se – och se ordentligt

Jag tänker att det vackraste förhållningssättet till en växande människa är att se rätt, se noga, se framtid, se efter, se rätt runt omkring, se in, se vidare, se försiktigt – se och bedöma vad jag som ser kan göra, … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Skolrättigheter, Värdegrunden | Tagged , , | 2 Comments

Inte bedöma gårdagen – utan – utmana för framtiden!

Jag tar ofta avstamp där jag precis är. Därefter ser jag oftast framåt. Det betyder att det som har hänt har hänt och bidrar till viss del av den riktning vi riktar in oss mot. Jag ser oftast framåt. Vygotskij … Continue reading

Posted in Formativ bedömning | Tagged , , | Leave a comment

Gränsdragningens stöveltrampande övertramp

Någon säger: Du är du! Du är som du är. En någon som inte är nöjd med att du är du. Som ser en annan i dig och vill ha någon annan i dig. Någon ser den som ska skapas. … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Misstagen | Tagged , , , , | Leave a comment