Tag Archives: läsanalys

Dokumentera: Mina anteckningar rörande mina elevers läsning

1997 började jag göra ”läsanalyser” av hur mina elever läste. Jag gjorde det efter att ha lyckats få en elev att lära sig läsa och att jag blev känd för att få elever att läsa. Men jag ville veta om … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Lärande, Lässtrategier, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Ordförrådet, Pedagogiska samtal, Redskapen, Strategier, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet, Systematiskt kvalitetsarbete i undervisningen, Undervisningen | Tagged , , | Leave a comment

Humor i skolan – vad tänker vi om den?

Många elever är snabba med kommentarer och lustigheter. Det är en form som aldrig får någon uppmärksamhet. Det snabbtänkta finns det en hel del att utforska kring. Humorn i skolan talas det nästan aldrig om. Jag satt och läste med … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Värdegrunden, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Läsanalys – att reagera på orimligheten

Detta är en läsanalys. Läsanalyser har jag gjort i alla mina lärarår. Jag har utvecklat läsanalyserna själv – saknade modeller. Ville säkerställa att eleverna utvecklade sin läsning. Idag gör jag det i samtliga ämnestexter. Här är läsanalysen väldigt enkel. Under … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Läraryrket och lärarrollen, Matematikundervisning, Svenska, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments