Tag Archives: se

Se väldigt noga och medvetet

Tillvaron erbjuder. Det behövs inte så stora saker för ögats resa. Det mesta finns precis inom synhåll. Låt oss se medvetet där vi är. Mer innehållsseende. Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: Lärare – Befolka skola 2011 Fotografering på fotoutställning … Continue reading

Posted in Fotograferingen, Värdegrunden | Tagged , , | 3 Comments

Vi är våra kommunikationer

Jag tänker – skolan är en plats för dialoger. Med författare, med avsändare, med regeringen, med elever, mellan elever, med rektorer, med åsikter, med konsten – ja – vi är våra kommunikationer. Då jag promenerar och fotograferar är jag tänkare. … Continue reading

Posted in Klassrummet, Kommunikationen | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Hur jag ser ut

Jag ser ut en vintrig dag – kallt, kallt, kallt. Jag ser ut och jag ser ut som jag gör där jag ser ut. Idag fick jag pröva att bära burka. Jag stod så länge jag stod ut att bära … Continue reading

Posted in Autodidakten, Verkligheten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Att se; Den vuxne reglatorn kan härbärgera

Att härbärgera barns känslor är att visa att barns känslor är ofarliga. Dessa blir farliga annars. Den farliga gråten, den farliga ilskan, det farliga oförståndet.Det är de vuxna som anger farligheten eller ofarligheten i sina bemötanden av barnets reaktioner. Den … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Litteratur och läsning, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Se – och se ordentligt

Jag tänker att det vackraste förhållningssättet till en växande människa är att se rätt, se noga, se framtid, se efter, se rätt runt omkring, se in, se vidare, se försiktigt – se och bedöma vad jag som ser kan göra, … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Skolrättigheter, Värdegrunden | Tagged , , | 2 Comments

Om att bli sedd!

Hurdan var jag som barn, ja, lite minns jag ju, och det jag minns är att jag tyckte om många, många tanter och farbröder som man sa. Blickar som man kunde möta, och som man växer av. För jag tror … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Värdegrunden | Tagged , , , , , | 2 Comments

Ord jag sade och som jag ur djupet menade

Det är viktigare att se än att berömma, sa Anne-Marie Körling då hon föreläste. Jag hörde det själv! Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: Lgr 11: Ta en mening ur det inledande kapitlet – skriv tre meningar som stärker den … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Ordförrådet | Tagged , | 1 Comment