Tag Archives: pedagogens roll

Jag läser nu: Mentalisering – att leka med verkligheten

En mycket viktig pedagogiskt bok är denna. En introduktion till det viktiga mentaliseringsbegreppet som jag tror är en viktig del av allt som sker i skolan. Vi speglar oss i varandra. Blir till. Vi slutar aldrig att bli till. På … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Värdegrunden, Verkligheten, Vetenskap och teori | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment