Tag Archives: Textrelationsrörlighet

Jag läser nu: Mentalisering – att leka med verkligheten

En mycket viktig pedagogiskt bok är denna. En introduktion till det viktiga mentaliseringsbegreppet som jag tror är en viktig del av allt som sker i skolan. Vi speglar oss i varandra. Blir till. Vi slutar aldrig att bli till. På … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Värdegrunden, Verkligheten, Vetenskap och teori | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment

Pojkar läser det pojkar läser!

  Jag har aldrig någonsin haft problem med att få pojkar att läsa. Det kan handla om att jag snarare följer det pojkar tycker om att läsa och gör undervisning kring det. Men jag vet inte. Däremot vet jag att … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Källkritik och undervisning, Skolrättigheter, Svenska, Svenskämnet, Vetenskap och teori | Tagged , , , , , , , , , | 7 Comments

Textrörlighet hos förskolebarn

Textrörlighet är ett begrepp jag är mycket förtjust i. Jag tror på dess innehåll ohc betydelse för pedagogiken, läsningen och förståelsen för vad barn gör och hur de agerar kring text. Idag föreläste jag för förskolepedagoger. Jag tog upp begreppet. … Continue reading

Posted in Källkritik och undervisning, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Tagged , , , , , , , | 1 Comment