Tag Archives: pojkar och läsning

Pojkar läser inte, stilla konstaterande eller aktion?

Det finns så många sanningar, så många konstateranden som stannar vid just konstateranden. Jo, undersökningar visar att pojkar inte läser, eller de läser mindre och mindre. Jaha! I våra munnar förenklar vi sedan detta faktum och förvränger orden med – … Continue reading

Posted in Biblioteken, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Skolmat och annat ätbart!, Skolrättigheter, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet | Tagged , , , , , | Leave a comment

Killar, läsning och bristglasögonen

Jag vaknade med en tanke om min sons läsning. Min son var aldrig en läsare i skolan. Han tyckte helt sonika att skolan inte fattade hur man läste böcker. När läraren sa att det är tio minuter kvar av lektionen … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Eleverna!, Formativ bedömning, Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet | Tagged , , , | Leave a comment

Etiketter i sten: ”Han är ingen läsare”

  Vi borde hoppa högt varje gång vi säger att någon är. Vi borde reagera över våra egna ordval. I pedagogiska sammanhang och diskussioner borde vi istället förhålla oss till ordet bli och bliva. Vi blir läsare. Frågan hur det … Continue reading

Posted in Ansvaret, Läraryrket och lärarrollen, Skolrättigheter, Visionerna, Vygotskij | Tagged , , , , , | 3 Comments

Pojkar läser det pojkar läser!

  Jag har aldrig någonsin haft problem med att få pojkar att läsa. Det kan handla om att jag snarare följer det pojkar tycker om att läsa och gör undervisning kring det. Men jag vet inte. Däremot vet jag att … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Källkritik och undervisning, Skolrättigheter, Svenska, Svenskämnet, Vetenskap och teori | Tagged , , , , , , , , , | 7 Comments

Pojkarna och läsningen – samtal med en mamma

Jag hade ett litet samtal med en mamma till en pojke. Pojken hade innan han började skolan läst och tyckt om att göra det. Nu läste han inte längre. Jo. Han tvångsläste. Det han läste var de läxor han fick … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Hinder för lärande, Läraryrket och lärarrollen, Litteratur och läsning, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , | 11 Comments