Tag Archives: Att mentalisera

Får man bli arg i skolan? Om viktiga gränsdragningar!

Jag skrev en gång om att bli arg i skolan. Elever som blir arga får de bli det? Jag tror vi alla räds det arga på något sätt. Vår kultur tillåter den inte. Om någon är arg betyder det att … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Jag läser nu: Mentalisering – att leka med verkligheten

En mycket viktig pedagogiskt bok är denna. En introduktion till det viktiga mentaliseringsbegreppet som jag tror är en viktig del av allt som sker i skolan. Vi speglar oss i varandra. Blir till. Vi slutar aldrig att bli till. På … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Värdegrunden, Verkligheten, Vetenskap och teori | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment