TEXTFÖRSTÅELSE: Lärarens rätt att undervisa – elevens rätt att lära

Så här arbetar jag med exempelvis text:

Min undervisning av text innehåller dessa moment, och oavsett ämne eller årskurs. Jag har haft gymnasielärare i spanska på studiebesök i min dåvarande årskurs fyra för att utveckla sin undervisningsform för äldre elever. Jag har undervisat på detta sätt då det gäller matematik och naturvetenskap, till förmån för begrepp och kreativitet.

LÄRARENS RÄTT ATT UNDERVISA:

 • jag modellar läsning genom att läsa högt och visa text
 • skapar öppna frågor kring texten så att eleverna inbjuds att undra och tänka både fram och tillbaka i texten, vad hände innan, vad kan komma att hända,
 • modellar mina lässtrategier; Jag använder mig av första och sista bokstav, jag läser av fotografiet och samspelar med den – alltså bör det stå att tröjan är röd…
 • gör bildpromenader så att samspelet mellan bild och text förtätas
 • visar hur jag tycker om att undervisa – genuin undervisarglädje
 • matar litteraturen med egna ord, liknelser och matar därför texten med fler ord
 • genom textens muntlighet åskådliggör jag hur man läser skiljetecken
 • utvecklar en naturlig textrörlighet under lärarens möjlighet
 • Källkritiken och naturlig relation till författare och bildskapare då läraren ständigt refererar till dessa på ett naturligt sätt – författarna ingår i samtalen.

Elevernas rätt att lära – rörande text och textförståelse

 • Eleverna får samtala och diskutera hur mycket de vill kring den text vi har till underlag
 • Eleverna får problematisera och grubbla
 • Stärker sin läsförståelse
 • Utvecklas in läsförmåga
 • Övar sig i kritisk tänkande och ifrågasättande
 • Använder sina egna ord för att förstå och ta till sig text
 • utvecklar sin muntlighet och utvecklar ett närmande av text jag döpt till skriftligt tal
 • lär sig att lyssna till sina klasskamrater, lyssna för att delta och lära av varandra
 • vågar att pröva sin förståelse
 • förstärker det de redan kan och får utmaningar att utveckla det som ligger inom det möjliga  – att pröva efter modeller eller att ge sig i kast helt på egen hand
 • får många möjligheter att lära sig olika sätt att ta till sig text och bild
 • eleverna får höra texten genom lärarens röst och lär sig höra hur ord kan förstås via känslor och skiljetecken
Det här inlägget postades i Källkritik och undervisning, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Ett svar på TEXTFÖRSTÅELSE: Lärarens rätt att undervisa – elevens rätt att lära

 1. Jag tycker det är härligt och befriande att du använder ”rätt till” både för läraren och eleven. Det blir ett sätt att göra färdigheten att läsa än mer viktig. Som lärare hamnar man inte i någon ”skyldighet” att ”lära ut” texten eller för eleven att ”lära sig” den. Man måste istället lära sig att förhålla sig till den.

  Elevers rätt att få tillgång till text genom olika sätt att närma sig den är A och O för textförståelse.

Kommentarer är stängda.