Dewey och tankar om mål!

”Det mål man sätter upp måste vara en produkt av existerande förhållanden. Det måste baseras på hänsyn till sådant som redan pågår och på situationens resurser och svårigheter.”

”Men för det mesta – åtminstone i komplicerade situationer – belyser den fortskridande handlingen betingelser som hittills förbisetts. Då krävs en redividering av det ursprungliga målet. Man måste lägga till och dra ifrån. Ett mål måste därför vara flexibelt.”

”Ett bra mål gör att man noggrant undersöker på vilken erfarenhetsnivå eleverna för tillfället befinner sig, och man utformar en preliminär handlingsplan, har hela tiden planen för ögonen och modifierar den ändå alllteftersom förhållanden utvecklas. Målet är, kort sagt, tentativt och växer därför konstant när det prövas i handling.”

”Målet måste alltid innebära att utlösa aktiviteter.”

”När målet skiljs från medlen minskar verksamhetens värde i hög grad och den tenderar att reduceras till ett slavgöra som man skulle fly från om man kunde.”

”Målet är i lika hög grad som de andra verksamma faktorerna ett medel för handling.”

*******

Dewey – jag tänker att vi ska förvalta dina tankar också i denna vår tid!

Källa: John Dewey; Demokrati och utbildning, 1997, s. 144 ff

Det här inlägget postades i Styrdokumenten, Värdegrunden, Vetenskap och teori, Visionerna och har märkts med etiketterna , , , , , , , . Bokmärk permalänken.