Tag Archives: mål och mening

Dewey och tankar om mål!

”Det mål man sätter upp måste vara en produkt av existerande förhållanden. Det måste baseras på hänsyn till sådant som redan pågår och på situationens resurser och svårigheter.” ”Men för det mesta – åtminstone i komplicerade situationer – belyser den … Continue reading

Posted in Styrdokumenten, Värdegrunden, Vetenskap och teori, Visionerna | Tagged , , , , , , , | Leave a comment