Tag Archives: John Dewey

Mina tankar om Dewey

  Jag föreläste om min syn på Dewey vid Södertörns högskola igår. Jag talade om Dewey och det allmänna citatet Learning by doing: Jag ville ge liv åt det utnötta men viktiga ”learning by doing”. Vi använder detta begrepp men … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Föreläsningar jag lyssnar till, Verkligheten, Vetenskap och teori | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Dagens Dewey: Om social kompetens

Och Dewey skrev: Om begreppet social kompetens begränsas till att beteckna offentliga handlingar, så bortfaller dess viktigaste beståndsdel – som är det enda som kan garantera social kompetens – nämligen ett insiktsfullt deltagande eller god vilja. För deltagande som en … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Skolrättigheter, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , | 1 Comment

Dewey och tankar om mål!

”Det mål man sätter upp måste vara en produkt av existerande förhållanden. Det måste baseras på hänsyn till sådant som redan pågår och på situationens resurser och svårigheter.” ”Men för det mesta – åtminstone i komplicerade situationer – belyser den … Continue reading

Posted in Styrdokumenten, Värdegrunden, Vetenskap och teori, Visionerna | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Bildpromenad: Det vidgade perspektivet!

Lektionsförslag: Bildpromenaden – Det mycket vidgade perspektivet Man behöver inte en hel bild för att göra en bildpromenad. Det är så att verkligheten görs sig inte i helhet. Vi får den ofta i delar. Det är kanske inte så märkligt. … Continue reading

Posted in Bildpromenaden, Frågekonsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments

Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande

Klassrumsorganisation – hur är det att vara i elev i mitt klassrum? Då jag skapar klassrum funderar jag över hur det är att vara elev i detta rum. Jag tänker så här: För vem är detta rum? Hur ska många … Continue reading

Posted in Klassrummet, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden, Verkligheten, Visionerna, Vygotskij | Tagged , , , , , , , , , , , , | 30 Comments