Tag Archives: att undervisa

Engagerade elever genom engagerande uppgifter

När elever är engagerade … inget stoppar dem då. Ofta brukar jag skapa undervisning som leder till att de inte vill sluta och att de ber om liknande uppgifter för att de är så roliga. Det handlar både om förhållningssätt, … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Frågekonsten | Tagged , , | Leave a comment

Lektionsideer: Början, inledningar och jämförelser

Att undervisa om börjor, hur inledningsorden är i en bok, vad författaren börjar sin berättelse är fantastiskt roligt att undervisa om. Låt säga att hela klassen tar sin självständiga bok (den de själva valt att läsa) och så sätter vi … Continue reading

Posted in Källkritik och undervisning, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mitt examensbevis är min legitimation

Jag har mitt examensbevis. Där står att jag är utbildad till lärare. Det står också vad jag är utbildad i. Mitt examensbevis är vägen till lärarlegitimationen. Jag känner mig plötsligt märkligt fundersam över varför jag ska ha en legitimation. Har … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , | 6 Comments

Tomas Tranströmers möte med elevernas texter

Jag hade med mig en ordentlig bunt elevtexter och brev till Tomas och Monica Tranströmer. Jag hade fått dem av en lärare som undervisat om Tomas Tranströmers dikt. ”Dina Mätafårer är jättehäftiga” skrev en elev i årskurs tre till nobelpristagaren. … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , | 6 Comments

Ge eleverna utrymme – så individanpassar vi undervisningarna!

Det vi gör i skolan handlar om elevernas lärande, var och en av dem. Skolan vilar också på demokratins grund och ska också betyda att eleverna får uppleva demokrati. Att lära sig är en demokratisk sak tänker jag, att få … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Pedagogik, Strategier, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Lgr 11: Begreppet förförståelse och elevnära

Förförståelse och elevnära hör ihop tänker jag. För att göra något främmande elevnära, dvs, något som blir eller är begripligt för eleverna bör förförståelsen aktiveras. Förförståelsen är den förståelse vi kan ha för något som ska presenteras. Låt oss tänka … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

En dag ur mitt lärarliv! En gång för länge, länge sedan!

Arbetet idag i klass 5, en mycket ny klass som jag är lärare i under några månader I N N E H Å L L   A V  D A G E N Högläsning med diskussion och innehållsförståelse. Textbearbetning och dilemmafrågor. … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Verkligheten | Tagged , , , | Leave a comment