Tag Archives: elevnära

Undervisningens svaghet – utan erfarenhet men med fantasi

  John Dewey skriver i Demokrati och utbildning, 1997 om erfarenhet och undervisning: ”… undervisningens grundläggande svaghet ligger i att de förutsätter att eleverna har erfarenhet.” Ja, vi kan inte begära erfarenhet kring det vi undervisar. Och ibland tror vi … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Gensvar på föreläsning! och i stort SETT!

Här finns ett gensvar och en generös inblick i något som kommer att återkomma!  Inlägg som berör samma teman: Gensvar på föreläsning: Gensvar på föreläsning! Föreläsning för Knivsta

Posted in Föreläsningar jag ger | Tagged , , , | Leave a comment

Lektionsförslag – den lokala trafikkartan och Lgr 11 förståss!

  Jag gjorde en flera lektioner i närtrafikfrågor med mina första elever. Den blev både bra och intressant. Vi reste i kollektivtrafiken med andra ögon. Såg konsten där vi fann den, pratade med SL kontrollanter och fick förmånen att pröva … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Lektionförslag: ”Min säng”

För många år sedan hade jag en mycket elevnära lektion. Den handlade om sängen. Vi läste om sängar. Vi skrev om våra sängar. Jag högläste om olika sängar. Vi mätte sängar och vi funderade ihop. Så här tänkte jag: * … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , , , | Leave a comment

LÄRARNÄRA UNDERVISNINGAR

Jag har tänkt på lärarrollen. Jag har tänkt på kursplanerna. Jag har tänkt på ordet elevnära (Lgr 11). I lärarnära undervisningar lägger jag mängder av innebörder: Professionen är nära eleverna och stoffet – Lärarnära Vi kan dela undervisningar mellan oss … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Ordförrådet, Pedagogik, Skolorden | Tagged , , , | 1 Comment

Lgr 11: Begreppet förförståelse och elevnära

Förförståelse och elevnära hör ihop tänker jag. För att göra något främmande elevnära, dvs, något som blir eller är begripligt för eleverna bör förförståelsen aktiveras. Förförståelsen är den förståelse vi kan ha för något som ska presenteras. Låt oss tänka … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Lgr 11: Ordet elevnära!

Det elevnära! I styrdokumenten står det om det elevnära. Jag har alltid funderat på vad det elevnära är. Jag tolkar det som att eleverna kan vara med och begreppa det som är bekant. Elevnära behöver inte betyda att det är … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Skolorden, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | 1 Comment