Tag Archives: läroplansord

Lgr 11 och kursplanerna för matematik

Inledningen till kursplanerna för matematik kittlar min nyfikenhet. Det är bra tänker jag. Min lärarnyfikenhet ska genast väckas: ”Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer.” F L E R T U S E N Å R I G … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Matematikundervisning, Styrdokumenten | Tagged , , , , , | Leave a comment

Lgr 11: Begreppet förförståelse och elevnära

Förförståelse och elevnära hör ihop tänker jag. För att göra något främmande elevnära, dvs, något som blir eller är begripligt för eleverna bör förförståelsen aktiveras. Förförståelsen är den förståelse vi kan ha för något som ska presenteras. Låt oss tänka … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Dagens pedagogiska ord: Inlevelse

Det är ett så underbart vackert ord – Inlevelse. Om man leker med ordet kan det betyda att något yttre – något som man kan leva i – ska in och inlevas. Det är det yttre som lever sig in. … Continue reading

Posted in Lärarens språk, Styrdokumenten | Tagged , , , , | 3 Comments