Tag Archives: läroplan i klassrummet

Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande

Klassrumsorganisation – hur är det att vara i elev i mitt klassrum? Då jag skapar klassrum funderar jag över hur det är att vara elev i detta rum. Jag tänker så här: För vem är detta rum? Hur ska många … Continue reading

Posted in Klassrummet, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden, Verkligheten, Visionerna, Vygotskij | Tagged , , , , , , , , , , , , | 30 Comments