Nej, inte på en fredag

P1400445

Fredag är sista skoldagen i veckan och sista arbetsdagen för läraren. Helgen väntar. Ledigheten i dagarna två. Därför ska vi inte lägga möten med elever, inte heller föräldrar och inte med lärare som rör något som ger oro och som behöver ventileras flera gånger.

Det betyder att veckans sista dag fredas, i det syfte att man som elev går hem utan oro i magen, att man som lärare inte har rektorns sista tankar om förändringar med sig hem. Möten som tar upp saker om förändringar, klagomål eller andra frågor som rör den egna personen i skolan ska läggas under de veckodagar då eleven kan se läraren igen, där föräldern kan nå läraren vid besök eller på telefon, och där läraren kan återkoppla till rektorn dagen därpå.

Detta gäller naturligtvis inte akuta saker då dessa har företräde och kräver stundens insatser. Men de saker som handlar om något som man kan förlägga vid en annan dag är sådant man kan tänka på. Jag vet föräldrar som ringt varandra kring hembrev som skolan sänder fredagar, där saker som oroar föräldrar är nedskrivet, och eftersom läraren har sin ledighet ringer föräldrarna runt och undrar och frågar varandra. Det kan skapa oro och missförstånd.

Jag vet föräldrar som fått samtal från skolan där föräldrarnas värld vänds upp och ner och de under lördagen försöker förstå och hör sig för med andra hur de ska göra. Skolan är stängd och läraren svarar inte då föräldern ringer.

Likaså lärare som får veta något, eller skolans rektor likaså, som handlar om något som krävs eller något som måste åtgärdas. Hellre att en sådan fråga kommer under måndagen än följer med hem som en oro under helgen.

Freda fredagen. Om hembreven inte är av det slaget att de lugnar så kanske man ska skicka hembreven på måndagarna. Då finns det tid till återkoppling och föräldrarna kan både ringa eller besöka skolan. De flesta saker vi behöver prata eller formulera kan vänta.

Freda fredagen och berätta om skolans innehåll. Lyft innehållet i skolan i ljuset.

Denna vecka har vi arbetat med:

  • geografin kring Medelhavet
  • hur man använder kommatecknet
  • begrepp som dragningskraft, fulleren, ekvation
  • torrnål och hur man använder en sådan
  • grafik och hur man skapar grafik

Det väcker samtal om det skolan vill att vi ska prata om. Skriver om hur man gör detta i Undervisningen mellan oss, 2015

P1400447

Hej HOPP!

Det här inlägget postades i Ordning och reda, Pedagogiska samtal, Skolorden, Systematiskt kvalitetsarbete i undervisningen, Värdegrunden, Verkligheten. Bokmärk permalänken.