Monthly Archives: augusti 2010

Styrdokumenten – Att hitta dem i verkligheten och styra in mot innehåll!

Kursplanerna och läroplanen i verkligheten! Här ser man lärare bära med sig sina dokument! Det ser så fint och roligt ut. Om man får säga det själv – väldigt professionellt ut. För att inte tala om vad det är! Här … Continue reading

Posted in Ordförrådet, Styrdokumenten | 2 Comments

Visa framfötterna!

Märkliga uttryck. Visa framfötterna! Så vitt jag vet har jag bara två fötter. Och så vitt jag vet syns de nästan jämt. Det är något lurt med det här uttrycket tänker jag. Antingen ska man visa fram fötterna eller så … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Skriver om ditt och datt | Tagged , , | Leave a comment

Din alldeles egna kursplan från världens bästa kursplaneutvecklare!

Här är en pedagogisk tanke – att marknadsföra sig själv som: ”Världens bästa kursplaneutvecklare” – och att göra kursplanerna mindre invecklade och mer personliga! Låt säga att du hör ett litet barn säga: Jag ska bli pilbågsskytt när jag blir … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Ordförrådet, Skolrättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

Lärarrollen om tre år, fem år, tio år…

Det bästa föräldramöte jag har hållit handlade om hur vi tänkte att våra gemensamma barn var om tre år, fem år och tio år. Det blev spännande diskussioner bland föräldrar och berikande tankar föddes hos mig som lärare. Idag skulle … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | 2 Comments

Att skapa kursplan utifrån viljan att bli något

Jag har alltid pratat med elever om deras drömmar om framtiden. Det kan gestalta sig ifrågan – Vad vill du göra då du blir stor? Eller vad vill du göra nu? Vad vill du? Och genom att ställa frågan så … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , , | Leave a comment

Mitt skolprogram – en idé om skola i det framtida

Mitt skolprogram och jag fick möjlighet att skriva det: En god implementering och uppbyggnad av styrdokumenten i skolans hela arbete. Att begreppet textrörlighet omsluter alla skolans ämnen. Att teorierna kring mentalisering diskuteras och medvetandegörs. Att källkritik integreras i allt och … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , | 1 Comment

Att börja läsa i någons blogg… att dimpa ned mitt i alltsammans

Jag har funderat över hur det är att dimpa ned i min blogg. Jag har snart skrivit 10 000 blogginlägg och de som har följt mig delvis vet att jag skriver med barnperspektivet, lärarrösten, läroplanstanken och kursplanenyfikenhet och med omsättaruppdrag. … Continue reading

Posted in Mina läsare | 13 Comments