Monthly Archives: maj 2011

Lyft en lärare och tala om skolutveckling

Det är upprörande att en lärare kan vinna pedagogiska priser, utveckla undervisning, hitta på nya underbara vägar i läroplanen och kursplanerna och bemötas av tystnad, ointresse och en sur Jante som sitter med armarna i kors i en lärarsoffa överallt … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Sorg, Styrdokumenten | 7 Comments

Bokens inledning och lite om jag vet inte

Janusz Korczak skrev i sin inledning till boken Hur man älskar ett barn, 1992, att ”Varje gång du lägger boken åt sidan för att spinna vidare på dina egna tankegångar, betyder det att boken tjänat sitt syftee. Men om du … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged | Leave a comment

Geocaching – geografikompetens

Den innehållsrika skolan och meningsfulla lärandet. Geografin kan bli skolans absolut roligaste ämne genom geocaching. Man skulle kunna lägga ut texter och geocacha själv. Jag ser hela kartan som en social möjlighet. Vi kan kontakta varandra, berätta om platser och … Continue reading

Posted in Klassrummet, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen | Tagged , | Leave a comment

Läraren – resursernas resurs

Då vi talar om resurser måste vi tillskriva lärarens betydelse av att vara medveten om sitt yrke och om sin förmåga att ge undervisning. Därför bör krut läggas på att stötta undervisningen, skapa förståelse för relationerna i klassrummet och betydelserna … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , | 3 Comments

Klassrummet är ett pedagogiskt rum

Klassrummet! Så mycket det kan vara. Så mycket som det kan gestalta. Jag talar ofta om organisation. Den ska bära. Och det krävs mycket av en lärare att ändra ett klassrum till något mer tidsenligt. Katedern kan vara i rummet … Continue reading

Posted in Klassrummet, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten | Tagged , , , , | 2 Comments

Om lärarnas veckobrev och dess innehåll

annika_lantz Annika Lantz Ur skolans veckobrev; ”Vi får se om vi hinner klart rymden före sommarlovet, det kan bli lite tajt. Om inte gör vi klart i trean.” 1 hour ago Detta må vara roligt. Jag blir mest pedagogiskt orolig. … Continue reading

Posted in Hinder för lärande, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Ordförrådet, Relationer och vänskap, Skolorden, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , | Leave a comment

Geocaching – jag är mycket tveksam!

Japp! Då var jag såld då! Fullkomligt nyfiken och lycklig. Utan att ens ha börjat på riktigt. Har just engagerat en person i geocaching. Hon är tveksam av naturen. Inte med på noterna för att hon vill tänka själv. Inte … Continue reading

Posted in Autodidakten, Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag, Pedagogik, Redskapen, Relationer och vänskap, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | 4 Comments