Tag Archives: att ta ansvar

Lgr 11: Elevens ansvar

Läroplanen Lgr 11 och den inledande texten till hur skolan ska förvalta och verka för en harmonisk utveckling där eleven kan uppleva växandets glädje syns ansvaret om utbildningen. Det går en mycket tydlig röd tråd genom läroplanens första del som … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Strategier, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment