Tag Archives: elevens ansvar

Lgr 11: Elevens ansvar

Läroplanen Lgr 11 och den inledande texten till hur skolan ska förvalta och verka för en harmonisk utveckling där eleven kan uppleva växandets glädje syns ansvaret om utbildningen. Det går en mycket tydlig röd tråd genom läroplanens första del som … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Strategier, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Den stora närvaron – en utmaning

Det är närvaroplikt i skolan. När någon inte är i skolan så saknas den som inte är där. Jag har alltid tyckt om den inre räkningen av mina elever. Som om jag har lekt leken ”in under mina vingar”. Närvaron … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Misslyckanden i skolan-elevens ansvar och eget ansva

Det är väl en aning drastiskt att skriva om misslyckanden i skolan – men jag måste spetsa till det. Jag tänker på ”elevens egna ansvar” och ”eget ansvar”. Ansvar är en utbildningssak tänker jag. Ett barn kan inte ta ett … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Hinder för lärande, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Misstagen, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | 1 Comment