Tag Archives: lärarens ansvar

Lgr 11: Elevens ansvar

Läroplanen Lgr 11 och den inledande texten till hur skolan ska förvalta och verka för en harmonisk utveckling där eleven kan uppleva växandets glädje syns ansvaret om utbildningen. Det går en mycket tydlig röd tråd genom läroplanens första del som … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Strategier, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Läroplanstext: Om elev och lärarrelation!

”En gynnsam skolsituation förutsätter att elev och lärare har en positiv inställning till varandra. En lärare kan dock inte alltid vänta sig en sådan attityd hos alla dem han har att ta hand om. Det är då hans (lärarens) skyldighet … Continue reading

Posted in Relationer och vänskap, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Den stora närvaron – en utmaning

Det är närvaroplikt i skolan. När någon inte är i skolan så saknas den som inte är där. Jag har alltid tyckt om den inre räkningen av mina elever. Som om jag har lekt leken ”in under mina vingar”. Närvaron … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment