Tag Archives: centrum

Texten är mellan oss, vi möts genom den

Det yttre. Det faktiska. Det vi samlas kring. Texten fick mig att fråga om texten och om tankarna om texten. Jag frågade inte om personen, jag frågade inte vem personen trodde sig vara. I centrum var texten. Jag mötte en … Continue reading

Posted in Styrdokumenten, Svenskämnet, Textsamtal, Undervisningen, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Inte i centrum, utan i sammanhangen

Barnet ska vara i sammanhanget. Inte göras till ett objekt för de vuxna, då är risken stor att barnet blir ett projekt, något som ska rättas till, fixas i ordning, justeras, och barnet blir ensamt. Det är i sammanhangen barnet … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Hinder för lärande | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Inga barn i centrum – ut i sammanhangen

Jag är uppvuxen bland berättare, diskussionslystna samtalsivrare-  och som barn hade jag öron som grytlock. Berättelserna var inte avsedda för mig, eller för barn, men vi barn ingick i samtalen och sammanhanget. Det är en rikedom att inte vara föremål … Continue reading

Posted in Värdegrunden | Tagged , , , | 1 Comment