Tag Archives: summativa

Formativa och summativa bedömningar – värderingarna kring begreppen

Någon tog upp diskussionen om den ena bedömningen var bättre än den andra. Så tänker inte jag. Den ena förutsätter den andra. Den andra förutsätter den ena. Denna åtskillnad vi gör då vi sätter saker och ting mot varandra är … Continue reading

Posted in Formativ bedömning | Tagged , , , , | Leave a comment

Bedömningar – Exempel – så här tänker jag

För att bedöma måste jag som lärare vara helt på det klara med vad det är jag bedömer. Det behöver eleven också vara. Jag ser inte bedömningarna som något som jag ska göra frånskilt eleven utan tillsammans med eleven. Jag … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Strategier, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , | 3 Comments