Tag Archives: undervisningens utveckling

Elevutvärderingar – utan dem är jag utan vägvisare

Jag har alltid utmanat mina elever med att skriva utvärderingar. Elevernas utvärderingar har alltid betytt mycket för mig. Det har jag alltid visat mina elever. Jag har gensvarat genom att diskutera och berätta, prata och ytterligare inkludera eleverna. De ska … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , , | Leave a comment

Bedömningar – Exempel – så här tänker jag

För att bedöma måste jag som lärare vara helt på det klara med vad det är jag bedömer. Det behöver eleven också vara. Jag ser inte bedömningarna som något som jag ska göra frånskilt eleven utan tillsammans med eleven. Jag … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Strategier, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , | 3 Comments