Tag Archives: dagligdags

Bedömningar – Exempel – så här tänker jag

För att bedöma måste jag som lärare vara helt på det klara med vad det är jag bedömer. Det behöver eleven också vara. Jag ser inte bedömningarna som något som jag ska göra frånskilt eleven utan tillsammans med eleven. Jag … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Strategier, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , | 3 Comments