Tag Archives: glassen

Den bestämda formens ramar – från rum till läroplanen

Det generella och det bestämda. En språkform! Det mesta vi gestaltar gestaltar vi med vårt språk. Språket såväl öppnar som sluter. Ett rum blir ett rum i språket då vi också kan säga väggar, tak, fönster och golv. Och rummet … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Pedagogik, Skolorden, Styrdokumenten, Svenska | Tagged , , , , , , | Leave a comment