Tag Archives: själv och tillsammans

7 andra förmågor

Läroplanen säger i det inledande stycket att skolan ska låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta… främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse … Detta kanske kan sammanfattas med läroplanens ord: Medvetenheten om … Continue reading

Posted in Ordförrådet, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Pedagogiska samtal, Skriver om ditt och datt | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Löning, bokinköp och en bok för mig.

Då man är i en bokhandel är böckerna för alla. Då man köper en bok så är den till köparen. Då jag köper böcker är de till mig. Jag känner mig lycklig över mina bokpåsar och att jag kostar på … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , | Leave a comment