Tag Archives: spontana lärarberättelser om elevernas lärande

Lgr 11: Bättre fokus på tysta elever

Tysta elever? De som gör allt det som vi vill att de ska göra. Vilken farozon befinner inte de sig i skolan och klassrummet? Farozon? Det finns alltid elever som gör precis det läraren säger till dem att göra. De … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Eleverna!, Formativ bedömning, Hinder för lärande, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Relationer och vänskap, Skolrättigheter, Strategier | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments