Tag Archives: tillhörighet

Självidentifikationsprincipen

Jag läser om Romernas rätt – Statens offentliga utredningar SOU 2010:55. Jag fastnar i ordet SJÄLVIDENTIFIKATIONSPRINCIPEN. Denna princip betyder att: ”Huruvida en person räknas som nationell minoritet eller inte bygger på Självidentifikationsprincipen. Den enskilde individen ska själv ha en vilja … Continue reading

Posted in Hinder för lärande, Läraryrket och lärarrollen, Sorg, Strategier, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , , , | 2 Comments