Tag Archives: mänskliga rättigheter

Eleven ”Kalle”, tysta Lisa och duktiga Annika

Kalle – namnet vi använder då vi ska tala om problemeleven. ”Kalle” är den pratiga, stökiga och den som inte kan sitta still. Vi har några sådana namn. Vi tar också vår Olle ur skolan eller motar honom i grind. … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , | 4 Comments

att vara barn av sin framtid – att expandera livsutrymme

Framtiden kräver något annat av oss. Vad det kan vara kan vi inte slå fast. Och under tiden har vi vårt nu. Gamla lagrar kanske vissnar en dag. Jag skulle gärna se att vi förde in dessa ord i pedagogiska … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Självidentifikationsprincipen

Jag läser om Romernas rätt – Statens offentliga utredningar SOU 2010:55. Jag fastnar i ordet SJÄLVIDENTIFIKATIONSPRINCIPEN. Denna princip betyder att: ”Huruvida en person räknas som nationell minoritet eller inte bygger på Självidentifikationsprincipen. Den enskilde individen ska själv ha en vilja … Continue reading

Posted in Hinder för lärande, Läraryrket och lärarrollen, Sorg, Strategier, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Mina egna rättigheter

Jag har rätt till mitt skratt och min lycka, du har ingen rätt att göra den mindre, trampa på, förminska, förstöra eller förgöra den. Jag har rätt till mitt skratt och min lycka. Du har ingen rätt till den. Du … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Skriver om ditt och datt | Tagged , | Leave a comment