Monthly Archives: januari 2011

Pojkarna, tillsägelserna och hur orkar de egentligen vara pojkar

Jag läser Dion Sommers bok Barn i senmoderniteten, Barndomspsykologiske perspektiver, 2010 en bok jag tycker mycket om. Och den är nödvändig i vår tid. Barns perspektiv måste ständigt utredas, sättas i fokus, och grubblas kring. Dion Sommer beskriver hur pojkarna … Continue reading

Posted in Klassrummet, Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Körlings kök nästa gång – Tema Vygotskij

Jag planerar ett Körlings Kök. Innehållet blir Vygotskij. Han sitter med på en osynlig stol och tänker – Så de pratar och så bra att de gör det! Inlägg som berör samma teman: Pedagogiska samtal i Körlings Kök Pedagogisk diskussion … Continue reading

Posted in Kommunikationen | Tagged , , | 3 Comments

Vad eleven gör med oss

Elever kommer med sina känslor. De kommer med sina ögon, röster, gester och ibland, eller väldigt ofta, nästan alltid påverkas vi människor både positivt och negativt av det vi möter. Istället för att lasta barnet som faktiskt försöker kommunicera med … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Läser Dion Sommer

… och möter språkligt motstånd till en början, danskan! Men innehåller får mig att glömma språket och ta mig vidare in i innehållet. Jag rekommenderar läsningen av denna bok. Inlägg som berör samma teman: Petri Partanen och Dion Sommer Jag … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Litteratur och läsning | Tagged , , | Leave a comment

Skolutveckling: Läxa upp skolan!

Jag fick frågan om vad jag skulle säga var skolans viktigaste utvecklingsområden. Och så här tänker jag: Öppna upp klassrummen och skolan. Verka i en lärande miljö. Dela ut, med och av varandra. Riv väggar för omvärldsutblickar. Se till lärandet … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , | 10 Comments

Kris och utveckling – kris och utbildning

Det är inte lätt att få modeller insända till skolan. De som kommer utifrån, förklarar skolans problem och ska verka för att lösa dem. De tas emot som vore de universala möjligheter och utan de mycket viktiga pedagogiska samtalen om … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Läsaren fängslar författaren

Läsaren fångar också författaren. Har man upptäckt sin författare och författarens berättelser och vill ha dem just så kanhända att författaren tvingas stanna i sin berättarform. Tillåter vi överskridanden? Gränsöverskridanden? Klarar vi av att inte känna igen oss? Hur generös … Continue reading

Posted in Litteratur och läsning | Tagged , | 1 Comment