Tag Archives: lärarens undervisning

TEXTFÖRSTÅELSE: Lärarens rätt att undervisa – elevens rätt att lära

Så här arbetar jag med exempelvis text: Min undervisning av text innehåller dessa moment, och oavsett ämne eller årskurs. Jag har haft gymnasielärare i spanska på studiebesök i min dåvarande årskurs fyra för att utveckla sin undervisningsform för äldre elever. … Continue reading

Posted in Källkritik och undervisning, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

Jag tror Björklund har rätt

Utdrag ur Jan Björklunds nyhetsbrev 101207 ”Något jag tror att vi kommer behöva fokusera särskilt på, är formerna för undervisning i svenska skolan, alltså vad som sker i klassrummet. Det finns undersökningar som pekar på att det i Sverige gått … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Utmana lärarnas undervisning

UTMANA LÄRARES UNDERVISNING Med värme läser jag det här. Utvärderingen är precis som den ska vara. Ansvaret sitter där ansvaret ska sitta. Viljan sitter där viljan ska sitta. Synen på läraren sitter där synen skall sitta. Skolan är en plats … Continue reading

Posted in Pedagogik, Värdegrunden | Tagged , | Leave a comment