Tag Archives: trivselregler

Om skolreglerna – Här är affischen…

Om ni vill ha den så att ni kan trycka upp den på något sätt så skänker jag den gärna. Läs noggrant igenom vad innehållet betyder. Jag är lite osäker på om det ska heta skolregler men hänvisar vidare till … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , | 10 Comments

Eget ansvar… något för oss alla

Eget ansvar! Jag funderar mycket över dessa två ord. Det finns flera vägar till ”eget ansvar” att man får följa någon som TAR ansvar och verkar ansvarsförebildande att man talar om om och verkar för vad ansvar är att ansvarsgivare … Continue reading

Posted in Skolorden, Strategier, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Skolans trivselregler – en undersökning!

Jag kom osökt in på ”Trivselregler” och sökte på detta ord. Jag fick 42 500 träffar på Google. Jag läste in mig på  Grundskolans regelbok under rubriken Ordningsregler – Rektorn ansvarar för att det finns ordningsregler för varje skola. Ordningsreglerna … Continue reading

Posted in Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged | 5 Comments