Tag Archives: vad är det vi gör

Nationella prov – och elevernas kunskaper

Om  vi ständigt dokumenterar och följer upp elevernas kunskaper i den dagliga undervisningen, korresponderar vår lärarprofession i lärandets tjänst kommer lärandet att stå i gemenskapens fokus. Gemenskap med elevernas förståelse för sin utveckling, gemenskap med läroplanens intentioner och kursplanernas innehåll … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Frågekonsten, Styrdokumenten, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , , , , | 3 Comments